Funko POP

Vi fører Trygghetsgaranti for deg som kunde (gjelder pr. nå kun 3.5" inch Pop) . Vi ser etter bulker og andre skader på alle produkter vi mottar og sorterer dem etter klassifiseringene vi har satt.  Innført fra og med 21.11.2022, gjelder kun produkter påført ny standard. For produkter som har Mint / Not Mint, gjelder den gamle standarden. Disse vil bli endret til den nye. Vi må gå gjennom alle produktene på nytt. For mer utfyllende informasjon.